ក្រុមបាល់ទាត់កាំភ្លើងធំ Arsenal បានបរាជ័យ ២-១ នៅក្នុងផ្ទះរបស់ Villarreal

ក្រុមបាល់ទាត់កាំភ្លើងធំ Arsenal បានបរាជ័យ ២-១ នៅក្នុងផ្ទះរបស់ Villarreal គ្រាដែល Nicolas Pepe រកបានតែ ១គ្រាប់វាយបកក្នុងជើងទី១