ខែមិថុនា​កាលពី​ឆ្នាំ១៩៤៨ រថយន្ត Porsche ដំបូងបង្អស់​បានបង្ហាញ​ខ្លួន

៨ មិថុនា​កាលពី​ក្នុង​ឆ្នាំ១៩៤៨ រថយន្ត​គំរូ​មួយ​ដែល​ធ្វើ​ពី​អាលុយមីញ៉ូម និង​ផលិត​ដោយ​ដៃ​ត្រូវបាន​បិត​ស្លាក​លេខ « No. 1» ជា​សំគាល់​ផង​នោះ បាន​ក្លាយជា​រថយន្ត​ដំបូង​គេ​ដែលមាន​ឈ្មោះ​ជា​ក្រុមហ៊ុន​ផលិត​រថយន្ត​ប្រណីត​ឈានមុខ​គេ​មួយ​ក្នុង​ពិភពលោក​នាពេល​បច្ចុប្បន្ន​គឺ​រថយន្ត Porsche។