ចូលរួមសោកស្តាយ! តារាកំប្លែងថៃល្បី លោក «Kom ChuanChuen» បានទទួលមរណភាព ដោយសារជំងឺកូវីដ-១៩ 

តារាកំប្លែងថ ដែលតែងតែធ្វើឲ្យយើងគ្រប់គ្នាផ្ទុះសំណើចនោះ នៅពេលនេះបានទទួលមរណភាពហើយ ដោយសារជំងឺកូវីដ-១៩។