ប្រវត្តិ​ដើមខ្លះៗនៃ​ការកកើតទីក្រុង​តូ​ក្យូ ដែលពិតជា​គួរ​ឲ្យ​ចាប់អារម្មណ៍

បច្ចុប្បន​ទីក្រុង​តូ​ក្យូ​រដ្ឋធានី​នៃ​ប្រទេស​ជប៉ុន ត្រូវបាន​ពិភពលោក​ទទួលស្គាល់ថា​គឺជា​ទីក្រុង​ដែល​គួរ​ឲ្យ​ចង់​រស់នៅ និង​ធ្វើដំណើរ​ទៅ​កំសាន្ត​បំផុត​ក្នុងចំណោម​ទីក្រុង​អស្ចារ្យ​នានា​លើ​លោក។ ជាមួយនឹង​ប្រជាជន​រស់នៅ​ប្រមាណ​ជាង ១៣លាន​នាក់