អស្ចារ្យមែន! «The Rock» រកលុបានជាង ១លានដុល្លារអាមេរិក ត្រឹមតែបង្ហោះផ្វព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មម្ដងប៉ុណ្ណោះនៅលើ Instagram

កំពូលតារាសម្តែងល្បីឈ្មោះរបស់អាមេរិក Dwayne Johnson ហៅ «The Rock» ដែលមនុស្សភាគច្រើនបានស្គាល់រូបលោកតាមរយៈកីឡាកាស ឬភាពយន្ត Fast & Furious នោះ នៅពេលនេះគាត់បានក្លាយជាបុគ្គលជាប់លេខ១