ឥណ្ឌារកឃើញអ្នកឆ្លងថ្មី ៣៩២៤៨៨នាក់ និងអ្នកស្លាប់ ៣៦៨៩នាក់ដោយសារកូវីដ-១៩ ក្នុងរយៈពេល ២៤ម៉ោង

ប្រទេសឥណ្ឌា នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះប្រកាសពីការរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 ចំនួន ៣៩២,៤៨៨នាក់ទៀត ក្នុងរយៈពេល ២៤ម៉ោងកន្លងទៅនេះ ខណៈអ្នកជំងឺ ៣,៦៨៩នាក់ផងដែរបានបាត់បង់ជីវិត។

ឥណ្ឌា​មាន​អ្នកស្លាប់​ដោយសារ​កូ​វីដ-១៩ កើន​លើស ២០០០០០នាក់ និង​អ្នកស្លាប់​រាល់ថ្ងៃ​ជាង ៣០០០នាក់

ឥណ្ឌា នៅ​ថ្ងៃ​ពុធ ទី២៨ ខែមេសា​នេះ នៅតែ​បន្ត​កត់ត្រា​ចំនួន​អ្នក​ឆ្លង COVID-19 លើស ៣០០,០០០នាក់​ក្នុង ១ថ្ងៃ ខណៈ​ចំនួន​អ្នកស្លាប់​កើន​លើស ២សែន​នាក់​ហើយ។