អូស្ត្រាលី​គ្រោង​ចំណាយ ៥៨០លាន​ដុល្លារ​អាមេរិក ដើម្បី​ពង្រឹង​វិស័យ​យោធា

អូស្ត្រាលី​ត្រូវ​រំពឹងថា នឹង​ចំណាយ​ថវិកា៥៨០លាន​ដុល្លារ​អាមេរិក ដើម្បី​ធ្វើ​ឲ្យ​ប្រសើរឡើង​នូវ​មូលដ្ឋាន​យោធា​ចំនួន០៤កន្លែង នៅ​ភាគ​ខាងជើង​ប្រទេស ហើយ​ពង្រីក​បន្ថែម​ការធ្វើ​សមយុទ្ធ​យោធា​រួមគ្នា ជាមួយ​សហរដ្ឋអាមេរិក។