ថៃ​ចំណាយ ២៣០០លាន​ដុល្លារ​សាងសង់​ផ្លូវដែក​ល្បឿន​លឿន​ជាប់​ព្រំដែន​កម្ពុជា

ប្រទេស​ថៃ​គ្រោង​ចំណាយ​ប្រាក់ ២៣០០លាន​ដុល្លារ ដើម្បី​សាងសង់​គម្រោង​សាងសង់​ដំណាក់កាល​ទី២ នៃ​ប្រព័ន្ធ​ផ្លូវដែក​ល្បឿន​លឿន​របស់ខ្លួន ដែល​ជាប់​នឹង​ខេត្ត​ចំនួន៤ របស់​កម្ពុជា​គ្រោង​នឹង​ចំណាយ​ប្រាក់ ៣,២ពាន់​លាន​ដុល្លារ។