តើ​អ៊ី​ស្រា​អ៊ែ​ល និង​ប៉ា​ឡេ​ស្ទី​ន បាន​ចុះហត្ថលេខា​លើសន្តិសញ្ញាសន្តិភាព​នៅពេលណា?

សង្គ្រាម​បង្ហូរឈាម​បាន​ប្រព្រឹត្តទៅ​អស់​រយៈពេល​ជាច្រើន​ទសវត្ស​រវាង​ប្រទេសជិតខាង​អ៊ី​ស្រា​អ៊ែ​ល និង​ប៉ា​ឡេ​ស្ទី​ន​ប៉ុន្តែ​ទីបំផុត​នា​ថ្ងៃទី១៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ១៩៩៣ តំណាង​នៃ​ភាគី​ទាំង​ពីរបាន​