ដឹង​អត់​កាលពី​អតីតកាល​សូ​វៀត​ក៏​ធ្លាប់​លុកលុយ​អាហ្គានីស្ថាន​រាប់សិប​ឆ្នាំ​ផងដែរ?

អស់​រយៈពេល​ជាង​ប្រាំបី​ឆ្នាំ បន្ទាប់ពី​សូ​វៀតបាន​ធ្វើ​អន្តរាគមន៍​នៅក្នុង​ប្រទេស​អា​ហ្វ​ហ្គា​នី​ស្ថាន ដើម្បី​គាំទ្រ​ដល់​រដ្ឋាភិបាល ដែល​គាំទ្រ​របប​កុ​ម្មុយ​នី​ស ក្រុម​កងទ័ព​សហ​សូ​វៀតបាន​សម្រេចចិត្ត​ផ្តើម​ដកខ្លួន​ចេញពី​ទីនោះ។