អាថ៍កំបាំងក្នុងការថែទាំស្បែកមុខសម្រាប់បុរស ទៅតាមប្រភេទនៃស្បែក

ពីរូបរាងសង្ហា និងសម្លៀកបំពាក់ ដែលស័ក្តិសមនឹងខ្លួនប្រាណហើយនោះ នៅមានរឿង ១ទៀតដែលបុរសមិនអាចធ្វើព្រងើយកន្តើយបានឡើយ ដើម្បីភាពស្អាតសង្ហាដ៏ឥតខ្ចោះរបស់ខ្លួន។ នោះគឺ រឿងស្បែក ជាពិសេស គឺស្បែកមុខតែម្តង។