តិចអត់ដឹង! ថ្លើមរបស់អ្នកមានភាពសំខាន់អ្វីខ្លះ?

«បើ​នឹង​ប្រៀបធៀប​ឱ្យ​ងាយ​យល់ ថ្លើម​ប្រៀបដូចជា​អាគុយ​ខ្នាត​ធំ​បំផុត​នៅក្នុង​រាងកាយ ដោយមាន​ទម្ងន់​ប្រមាណ​ជា 1.2គីឡូក្រាម ជា​បន្ទះ​ត​គ្នា តែ​បែង​ចែកជា​បន្ទះ​ខាងស្ដាំ និង​បន្ទះ​ខាងឆ្វេង ស្ថិតនៅក្នុង​ប្រអប់​ពោះ​ផ្នែក​ខាងលើ​ក្រោម​ឆ្អឹងជំនី​ខាងស្ដាំ»