គ្រូ Roma បច្ចុប្បន្ន​និយាយថា Mourinho ថា​នឹង​អាចធ្វើ​បានល្អ​ទីនេះ

រំលឹក​ដែរ​ថា​កាលពី​ថ្ងៃ​អង្គារ Roma បានប្រកាសថា​លោក Fonseca នឹងត្រូវ​ចាកចេញ​ពី​ក្លឹប​នៅ​ចុងរដូវ​កាល​នេះ​ប៉ុន្តែ​មិនបាន​ប៉ុន្មាន​ម៉ោង​ផង​ក្លឹប​ក៏បាន​ប្រកាស​តែងតែ​លោក Jose Mouinho ភ្លាម​ផងដែរ​ចំពោះ​តំណែង​នេះ។