22 ទីកន្លែង​ដ៏​គួរឱ្យខ្លាច ព្រឺព្រូច និង​មិនគួរ​ឈាន​ជើង​ចូលទៅ​បំផុត​នៅ​ទូទាំង​ពិភពលោក

បើ​និយាយ​អំពី​ទីកន្លែង​ដ៏​គួរឱ្យ​ភ័យខ្លាច​បំផុត​នៅក្នុង​ប្រទេស​យើង​វិញ ភាគច្រើន​ប្រហែលជា​ក្នុង​វត្ត ឬ​ប​ច្ឆា​ដុត​ខ្មោច និង​ផ្ទះ​ដែលមាន​វិញ្ញាណ​ខ្មោច​ស​ណ្ថិ​ត​ដ៏​គួរឱ្យ​ព្រឺព្រួច​នោះ​មិន​ខាន តែ​សម្រាប់​នៅ​បរទេស​វិញ​ក៏មាន​ទីកន្លែងចម្លែកៗ