ជំនឿ​បែបខុសៗ 6យ៉ាង​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​សុខភាព ដែល​អ្នក​ត្រូវ​ពិចារណា​ឡើងវិញ

មនុស្ស​ជាច្រើន​ប្រហែលជា​ធ្លាប់​បានឮ​អំពី​ជំនឿ​ដែល​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​រឿង​សុខភាពខ្លះៗមកហើយ មិនថាតែ​ការ​ញ៉ាំ​ផ្អែម​ខ្លាំង​នឹងធ្វើ​ឱ្យ​យើង​កើត​ជំងឺ​ទឹកនោមផ្អែម ឬ​មានតែ​អ្នក​ធាត់​ទេ​ដែលមាន​កូ​លេ​ស្តេ​រ៉ូ​ល​ក្នុង​ឈាម​ច្រើន