ឥណ្ឌារកឃើញអ្នកឆ្លងថ្មី ៣៩២៤៨៨នាក់ និងអ្នកស្លាប់ ៣៦៨៩នាក់ដោយសារកូវីដ-១៩ ក្នុងរយៈពេល ២៤ម៉ោង

ប្រទេសឥណ្ឌា នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះប្រកាសពីការរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 ចំនួន ៣៩២,៤៨៨នាក់ទៀត ក្នុងរយៈពេល ២៤ម៉ោងកន្លងទៅនេះ ខណៈអ្នកជំងឺ ៣,៦៨៩នាក់ផងដែរបានបាត់បង់ជីវិត។