រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំង រកឃើញជនជាតិវៀតណាម ៣នាក់ថ្មីទៀត បានឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩

រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំង នៅថ្ងៃទី២៨ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១នេះ បានសេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មានបង្ហាញពីការរកឃើញ ករណីវិជ្ជមានជំងឺកូវីដ១៩ ចំនួន ៣ករណីថ្មីបន្ថែមទៀត ដែលកើតលើជនជាតិវៀតណាម នៅស្រុកបរិបូណ៌។ * ទី១៖ ឈ្មោះ ង្វៀង យាំងហៀវ ភេទប្រុស…