រឿងរ៉ាវ​ដ៏​សែន​កំសត់ 41 ឆ្នាំ​ក្រោយមក​ទើប​ដឹង​ការពិត…

បុរស​ជនជាតិ​កាណាដា 2 នាក់​ទ្រ​ហ៊ោ​យំ​ហ៊ូ​ឡើង​នៅពេល​បានដឹងថា ពួកគេ​ធំធាត់​ឡើង​ដោយ​ការរស់នៅ​ជាមួយ​ឳ​ពុក​ម្តាយ​ឆ្លាស់គ្នា​ក្រោយពី​ជា​មិត្ត​ភ័ក្តិ​នឹង​គ្នា​អស់​រយៈពេល 41 រួចមក។ មូលហេតុ​គឺ​ដោយសារ