បើ​សង្កេតឃើញ​សញ្ញា​ទាំងនេះ បញ្ជាក់ថាអ្នកកំពុងតែខ្វះជាតិទឹក

ជីវិត​ដ៏​សែន​ប្រញាប់ប្រញាល់​របស់​យើង អាច​នឹង​ធ្វើឱ្យ​អ្នក​ភ្លេច​ញ៉ាំ​ទឹក​ឱ្យបាន​គ្រប់គ្រាន់​នឹង​តម្រូវការ​របស់​រាងកាយ ដែល​ការ​ញ៉ាំ​ទឹកបាន​តិច​នេះ​នឹង​បង្ក​ឱ្យ​កើត​ចំណុច​អាក្រក់​ជាច្រើន​យ៉ាង រួមទាំង​ជំងឺ​ដ៏​គួរឱ្យ​ភ័យខ្លាច