ចំណេះដឹងអ្នកម្ដាយ! កូន​ក្អួត​ក្រោយពេល​បញ្ចុក​ថ្នាំ តើ​ត្រូវ​បញ្ចុក​ម្តងទៀត​ឬទេ?

ជឿថា​នៅ​រៀង​រាល់ពេល​បញ្ចុក​ថ្នាំ​ក្នុងពេលដែល​កូនតូច​មាន​អា​ការឈឺ​ថ្កាត់ម្តងៗនោះ គឺ​ពិតជា​រឿង​មួយ​ដែល​ធ្វើឱ្យ​លោកឪពុក​អ្នក​ម្តាយ​ឈឺក្បាល​វឹលមុខ​មិន​ស្ទើរ​ឡើយ ព្រោះ​ណាមួយ​កូន​មិន​ព្រម​ញ៉ាំ ឬ​លេបថ្នាំ​នោះ​សោះ និង​មួយទៀត