ត្រៀមចិត្ត! ពីព្រឹកនេះ នៅភ្នំពេញនឹងរអាក់រអួលភ្លើង ៤ ថ្ងៃជាប់គ្នា នៅតំបន់ទាំងនេះ

អគ្គិសនីកម្ពុជា នាថ្ងៃទី ០៥ ខែមករា ឆ្នាំ ២០២២ បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការអនុវត្តការងារជួសជុល ផ្លាស់ប្តូរ ដំឡើងបរិក្ខារនានា និង រុះរើគន្លងខ្សែបណ្តាញអគ្គិសនីរបស់អគ្គិសនីកម្ពុជា ដើម្បីបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលដល់ការដ្ឋានពង្រីកផ្លូវ។ចំពោះបញ្ហានេះ ខាងអគ្គិសនីកម្ពុជា បានបញ្ជាក់ឱ្យបានដឹងថា ទោះបីជាមានការខិតខំថែរក្សា មិនឱ្យមានការប៉ះពាល់ដល់ ការផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីធំដុំក្ដី ប៉ុន្តែការផ្គត់ផ្គង់ចរន្តអគ្គិសនី នៅតំបន់មួយចំនួន អាចនឹងមានការរអាក់រអួលខ្លះៗ ជៀសមិនផុតឡើយ។
ដូច្នេះហើយ ទើបខាងអគ្គិសនីកម្ពុជា បានប្រកាសពីការរអាក់រអួលជាបណ្ដោះអាសន្ន នៅតំបន់មួយចំនួនទៅតាមពេលវេលា និង ទីកន្លែងដូចសេចក្តីជូនដំណឹងលម្អិតខាងក្រោម ចាប់ពីថ្ងៃទី ០៦ ខែមករាឆ្នាំ ២០២២ នេះ រហូតដល់ថ្ងៃទី ០៩ ខែមករា ឆ្នាំ ២០២២៕