កាយរកខ្យង កាយរកក្តាម ស្រាប់តែកាយចំរុនពស់ រត់ចែកជើងគ្នា…(មានវីដេអូ)

ហ្វេសប៊ុក៖ មានបុរសមានក្រុមដើរត្រីតាមវាលស្រែ ក្នុងភក់ ស្រាប់តែមកជួបនិងសត្វ.ព.ស់.យ៉ាង.ធំ.នៅទីនោះ។ កុំអោយខាងពេលយូរ តោះមកទស្សនាវីដេអូខាងក្រោម៖