កុំប្រហែសឲ្យសោះ!! ថ្ងៃនេះរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ សុទ្ធតែប្រភេទវីរុសបំប្លែងថ្មីអូមីក្រុង រហូតដល់…

ភ្នំពេញ៖ នៅថ្ងៃទី០៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២ស្ដីពីការសរុបស្ថានភាពជំងឺកូវីដ១៩ នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថា នៅថ្ងៃទី០៤ ខែមករា ក្រសួងបានរកឃើញអ្នកវិជ្ជមានថ្មីសរុបចំនួន ០៩ នាក់។ ហើយក្នុងចំណោមអ្នកវិជ្ជមានទាំង០៩ នាក់នេះ សុទ្ធតែឆ្លងកូវីដបំប្លែងខ្លួនថ្មីប្រភេទ Omicron ទាំងអស់។

ក្រសួងបានបញ្ជាក់ថា នកវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ១៩ ប្រភេទ Omicron ទាំង ០៩ នាក់នេះ គឺជាករណីនាំចូលទាំងអស់ផងដែរ។ យោងតាមទិន្នន័យរបស់ក្រសួងដដែលបានឲ្យដឹងថា ក្រៅតែពីអ្នកវិជ្ជមានថ្មីនេះ ក្រសួងក៏បានរកឃើញអ្នកព្យាបាលជាសះស្បើយសរុបចំនួន ១៣ និងអ្នកស្លាប់ចំនួន ០ ។

យ៉ាងណាមិញ កម្ពុជាបានរកឃើញអ្នកវិជ្ជមានកូវីដ១៩ ទាំងសរុបចំនួន ១២០,៥៣៥ នាក់ (ទាំងកូវីដ១៩ធម្មតា កូវីដ១៩ ដែលតា និងOmicron…) ក្នុងនោះអ្នកព្យាបាលជាសះស្បើយមានសរុបចំនួន ១១៦,៩៧១ នាក់ និងអ្នកស្លាប់មានចំនួន ៣,០១៥ នាក់ផងដែរ៕