ចុមយក្ស! Messi និង មិត្តរួមក្រុមបីនាក់ទៀតនៅ PSG មានវិជ្ជមានកូវីដ-១៩

ក្តៅៗ! Messi និង មិត្តរួមក្រុមបីនាក់ទៀតនៅ PSG មានវិជ្ជមានកូវីដ-១៩

បារាំង៖ នៅមុននេះបន្តិច ខ្សែប្រយុទ្ធក្លិប Paris Saint Germain កីឡាករ Lionel Messi ត្រូវបានក្លិបចុះផ្សាយថា បានតេស្តលទ្ធផលវិជ្ជមានកូវីដ-១៩។ក្រៅពី Messi កីឡាកររបស់ PSG ផ្សេងៗទៀតក៏មានវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ ដូចគ្នាដែលរួមមាន Juan Bernat, Sergio Rico និង Nathan Bitumazala បើតាមការបញ្ជាក់របស់ក្លិប៕ក្រៅពី Messi កីឡាកររបស់ PSG ផ្សេងៗទៀតក៏មានវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ ដូចគ្នាដែលរួមមាន Juan Bernat, Sergio Rico និង Nathan Bitumazala បើតាមការបញ្ជាក់របស់ក្លិប៕ប្រភព៖ bleacher report football