កម្ពុជារកឃើញករណីឆ្លងមេរោគកូវីដ-១៩បំប្លែងថ្មីអូមីក្រុង ជាលើកដំបូង នៅលើស្ត្រីជនជាតិខ្មែរម្នាក់អាយុ ២៣ឆ្នាំ

កម្ពុជារកឃើញករណីឆ្លងវីរុសកូវីដ១៩ បំប្លែងថ្មី “អូមីក្រុង” ជាលើកដំបូងលើស្ត្រីខ្មែរអាយុ២៣ឆ្នាំ ដែលត្រឡប់មកពីធ្វើការ នៅប្រទេសហ្គាណា