ចុងសប្ដាហ៍ទី២នៃខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១នេះ! ភ្ញៀវទេសចរមានកើនឡើងលើសសប្ដាហ៍មុនៗ

(ភ្នំពេញ)៖ នៅចុងសប្ដាហ៍ទី២នៃខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១នេះ កំណើនភ្ញៀវទេសចរផ្ទៃក្នុងគឺមានកើនឡើងលើសសប្ដាហ៍មុនៗទៀត ដោយភ្ញៀវទេសចរសរុបមានចំនួន ២២២,៥២៧ នាក់ ក្នុងនោះភ្ញៀវជាតិ ២១៦,៧០៩ នាក់ និងភ្ញៀវបរទេសផ្ទៃក្នុង ៥,៨១៨ នាក់។

គោលដៅទេសចរណ៍សំខាន់ៗ រួមមាន៖
* ខេត្តព្រះសីហនុ ៣៧,៤៦៧ នាក់
* រាជធានីភ្នំពេញ ២៨,៨៤៤ នាក់
* ខេត្តកំពត ២៧,០៤១ នាក់
* ខេត្តកំពង់ស្ពឺ ២៦,៥២៥ នាក់
* ខេត្តពោធិ៍សាត់ ២០,៨២៦ នាក់
* ខេត្តសៀមរាប ១៩,១៦៣ នាក់
* ខេត្តបាត់ដំបង ១៣,៨៥០ នាក់
* ខេត្តកែប ៧,២៣៦ នាក់
* ខេត្តមណ្ឌលគិរី ៦,៩១៤ នាក់។

ជាការកត់សម្គាល់របស់ឯកឧត្ដមរដ្ឋមន្ត្រី ថោង ខុន តួលេខខាងលើមានការកើនឡើងប្រមាណ ២២.៩៣% ធៀបនឹងចុងសប្តាហ៍កន្លងមក។ ខេត្តព្រះសីហនុបានក្លាយជាគោលដៅទេសចរណ៍លំដាប់កំពូល ដែលទទួលបានភ្ញៀវទេសចរច្រើនជាងគេប្រចាំសប្តាហ៍ក្នុងរយៈពេល៣សប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះ។